Dye: True White
Dye: True Black
Dye: True Red
Dye: Taegeuk Red
[Event] Dye: Taegeuk Red
Dye: Hot Orange
Dye: Pastel Orange
Dye: Mustard
Dye: Baby Yellow
Dye: Olive Green
Dye: Indian Green
Dye: Pastel Green Tea
Dye: Green Tea
Dye: Indian Blue
Dye: Sky Blue
Dye: Deep Blue
Dye: Gray Violet
Dye: Pastel Violet
[Event] Dye: Romantic Purple
Dye: Light Cobalt
Dye: Rich Purple
Dye: Hot Pink
Dye: Indian Pink
Dye: Punky Pink
Dye: Romantic Pink